ความคล้ายคลึงกันของโปรยเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ปัญหาสามารถจัดการได้มากขึ้นการฝึกอบรมโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อสร้างพฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่กักขังอยู่ในพื้นที่ของโครงตาข่าย ด้วยการขยายวิธีการเหล่านั้นนักวิจัยสามารถประมาณวิธีแก้ปัญหาที่กระชับของ Mezzacapo โครงข่ายประสาทของทีมคำนวณความน่าจะเป็นของแต่ละรัฐ

การใช้ความน่าจะเป็นนี้นักวิจัยสามารถประมาณพลังงานของสถานะที่กำหนด ระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดเรียกว่าสมดุลของพลังงานคือที่ซึ่งโมเลกุลมีความเสถียรที่สุดนวัตกรรมของทีมทำให้การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลพื้นฐานง่ายขึ้นและเร็วขึ้น นักวิจัยแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของวิธีการของพวกเขาโดยการประเมินว่าต้องใช้พลังงานมากแค่ไหนในการดึงโมเลกุลในโลกแห่งความจริงออกจากกัน สำหรับโมเลกุลทั้งหมดการประมาณค่าของทีมพิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำสูงแม้ในช่วงที่การต่อสู้แบบเดิมยังคงมีอยู่